Realizam softuri la comanda si excelam in dezvoltarea de aplicatii mobile.

Realizarea softului la comanda implica o munca de o complexitate aparte care are mai multe etape distincte, foarte importante fiecare in realizarea si finalizarea unei astfel de activitati.

 

DESCRIEREA PRODUSELOR

Fluxul tehnologic al realizarii si implemetarii oricarui soft realizat la comanda insumeaza urmatoarele etape:

  • Discutarea in detaliu impreuna cu beneficiarul a necesitatilor pe care implementarea viitorului soft le va rezolva.

  • Analizarea acestor necesitati si elaborare a unei scheme logice care implementata sa duca la realizarea lor in conditiile cerute de client.

  • Scrierea fragmentelor de cod pentru fiecare pas al schemei logice.

  • Testarea bunei functionari a tuturor acestor secvente de cod.

  • Asamblarea tuturor secventelor de cod intr-un singur program complex, final, verificat pentru functionare generala.

  • Prezentarea acestuia clientului in conditii de functionare virtuala si constatarea concordantei cu necesitatile clientului.

  • Implementarea fizica a acestuim soft si testarea lui in conditii reale.

  • Mentenanta softului in conditii de functionare in flux,cu realizarea unor eventuale modificari solicitate de client datorita schimbarii necesitatilor acestuia in timp.